Chào mừng LÀM CHỦ ĐỒNG TIỀN !

Ước mơ của bạn

Bạn và tôi hãy cùng học 1 bài học nhé, tôi tin bài hoc


này sẽ rất hữu ích cho tương lai của bạn nếu bạn biết


ứng dụng nó. Bài học này sẽ đem lại 1 cuộc sống tốt 


đẹp, 1 cuộc sống có chất lượng như bạn mong muốn.

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.